Westmeijer Finacial Planning

Informatie over testamenten

Wie zijn mijn erfgenamen?

Als u overlijdt gaat uw nalatenschap naar uw erfgenamen. Erfgenamen worden aangewezen door de wet of door uzelf. Als u zelf uw erfgenamen wilt aanwijzen, kunt u het beste doen met een testament dat u laat opstellen door een notaris van uw keuze.

Erfgenamen volgens de wet

De wet verdeelt uw erfgenamen in vier groepen van bloedverwanten. Groep één staat het dichtst bij u en bestaat uit uw partner en kinderen. Groep vier staat het verst van u af en bestaat uit uw overgrootouders en hun afstammelingen. De groepen volgen elkaar op. Als in groep één geen erfgenamen zijn, dan gaat de nalatenschap naar groep twee. Enzovoorts.

Zelf erfgenamen aanwijzen

Met een testament wijst u zelf uw erfgenamen aan en bepaalt u wie welk deel krijgt. U kunt iedereen aanwijzen, dus ook uw buurman of een goed doel. U kunt in uw testament ook opnemen wie van uw wettelijke erfgenamen juist niets krijgt.

Moet ik een testament maken, of niet?

Het is altijd verstandig om uw laatste wil vast te leggen, in een testament of in een codicil . Zo houdt u de regie over wat er gebeurt met uw bezittingen als u overlijdt. Een testament is alleen nodig als u wilt afwijken van de wet. U kunt een testament laten opstellen bij de notaris.

Wettelijke verdeling

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft en u alles wilt nalaten aan uw partner en kinderen, dan is een testament in principe niet nodig. Na uw overlijden wordt uw erfenis verdeeld over uw kinderen en partner. Uw kinderen kunnen hun erfdeel echter pas opeisen als uw partner ook overlijdt.

Wel een testament

Wilt u dat uw kinderen meteen hun deel krijgen? Of wilt u dat uw partner alleen het huis krijgt en verder niets? Dan is een testament echt nodig. Ook in de volgende situaties kan het verstandig zijn een testament op te maken:

Hebt u eenmaal bij de notaris een testament laten maken dan blijft dat altijd geldig. De notaris meldt uw testament bovendien aan bij het Centraal Testamentenregister.

Testament aanpassen

Mocht u zich later bedenken, dan kunt u uw testament altijd aanpassen. Hiervoor moet u naar de notaris. Hij maakt een nieuw testament op en zorgt ervoor dat dit wordt gemeld bij het Centraal Testamentenregister . Het is verstandig om eens in de zoveel tijd te laten controleren of uw testament nog past bij uw huidige wensen en situatie. Uw notaris adviseert u graag over eventuele aanpassingen.

Als ik geen testament heb, krijgt mijn partner dan alles?

Als u geen testament laat opmaken dan geldt de wettelijke verdeling. Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap, dan krijgt uw partner de hele nalatenschap.

Erfdeel kinderen

Hebt u ook kinderen, dan zijn zij wel erfgenaam maar krijgen ze hun erfdeel nog niet in handen. Hun erfdeel wordt omgerekend in een geldbedrag. Hiervoor krijgen zij een geldvordering op uw partner. Deze geldvordering mag pas worden opgeëist als uw partner overlijdt, failliet gaat of in de schuldsanering terechtkomt. Als u deze wettelijke verdeling wilt aanpassen kunt u een testament laten opmaken.

Erfbelasting

Zonder testament betaalt uw partner de erfbelasting over het eigen erfdeel én over het erfdeel van de kinderen. Dat bedrag wordt in mindering gebracht op de geldvordering. Voor uw partner kan het vervelend zijn om zoveel erfbelasting ineens te moeten betalen. U voorkomt dit door een “tweetrapsmaking” in het testament op te nemen. Dit is niet altijd voordelig.

Als uw partner hertrouwt of als u al kinderen had voordat u trouwde of een geregistreerd partnerschap aanging, dan heeft dit invloed op uw nalatenschap. De situatie is dan iets ingewikkelder.

Maakt het voor mijn nalatenschap uit of ik getrouwd ben of samenwoon?

Als u overlijdt, is het voor de verdeling van de nalatenschap van belang welke samenlevingsvorm u heeft.

U woont samen

Al u samenwoont zonder contract bent u volgens de wet geen erfgenamen van elkaar. Daarom is het, zeker als u samen een koopwoning hebt, verstandig om in ieder geval een samenlevingscontract op te stellen. Hierin laat u een verblijvingsbeding opnemen. In dit beding staat dat de persoon met wie u samenwoont na uw overlijden in de woning kan blijven. Anders gaat het huis naar uw familie en staat uw geliefde misschien op straat.

Nog beter is het om een testament op te maken. Daarin kunt u uw geliefde benoemen tot erfgenaam. Een testament is in elk geval noodzakelijk als u kinderen hebt. Want zonder testament gaat uw nalatenschap naar uw kinderen en blijft uw geliefde achter met lege handen.

U bent getrouwd

Als u getrouwd bent, dan is er volgens de wet sprake van gemeenschap van goederen. Natuurlijk kunt u met huwelijksvoorwaarden afwijken van de wet. Bijvoorbeeld omdat één van u een eigen bedrijf heeft en u het ondernemingsvermogen graag buiten de gemeenschap van goederen wilt houden. U en uw partner zijn bovendien elkaars wettelijke erfgenaam. Als u geen testament opmaakt, wordt uw nalatenschap dan ook volgens de wet afgehandeld.

U hebt geregistreerd partnerschap

Bent u geregistreerd partners, dan is er volgens de wet sprake van gemeenschap van goederen. Door partnerschapsvoorwaarden op te maken kunt u afwijken van de wet. U en uw partner zijn bovendien elkaars wettelijke erfgenaam. Uw nalatenschap wordt dan ook volgens de wet afgehandeld. Alleen met een testament kunt u hiervan afwijken.

Wat leg ik vast in een testament?

Analyse bestaand testament

Dit is te allen tijde mogelijk.

Indien u het op prijs stelt gaan we met u mee naar de notaris om uw testament aan te passen.

Voor nadere informatie omtrent erfgoed vraagstukken kunt u contact met ons opnemen.

Algemene voorwaardenDisclaimer