Westmeijer Finacial Planning

Het nut van het opstellen van een schenkingsplan

Het schenken van (een deel van) uw vermogen tijdens uw leven kan om verschillende redenen wenselijk of zelfs verstandig zijn.

Fiscale reden

Een goed argument om te schenken is het gegeven dat u wilt voorkomen dat uw kinderen uw vermogen na uw overlijden moeten delen met de belastingdienst. We praten dan over een toekomstige successiebesparing. Het is in deze situatie wel erg belangrijk om vast te stellen welk bedrag u, financieel gezien zelf kunt missen. Het is vanzelfsprekend niet de bedoeling dat u zelf moet gaan bezuinigen. Wij kunnen, exact bepalen welk bedrag u jaarlijks kunt schenken. Hierbij zoeken wij naar het, fiscaal, maximaal te behalen voordeel, zodat het totale bedrag aan schenkingsbelasting en successiebelasting het laagst is. Uitgangspunt is en blijft uw eigen financiële planning .

Emotionele reden

Een ander argument, maar eigenlijk veel mooier, is het gegeven dat u tijdens uw leven wilt genieten van de vermogensoverheveling. Het is fijn om te merken dat uw kinderen of kleinkinderen leuke of belangrijke dingen kunnen doen met het geschonken bedrag. Ook hierbij geldt natuurlijk het argument dat u vast laat stellen welk bedrag u zelf kunt missen.

Financiële reden

Tot slot noemen wij dit argument. De ervaring leert dat ouders het prettig vinden om de kinderen te helpen bij het verkrijgen van een nieuwe woning. De prijzen van de woningen blijven maar stijgen. Met een oplopende rente wordt het steeds moeilijker voor jongeren om een woning te financieren. U kunt er dan inderdaad voor kiezen om uw kinderen een bedrag te schenken zodat zij in ieder geval in aanmerking kunnen komen voor een hypotheek. Toch hebben wij hier nog andere, effectievere, oplossing voor: de Familiehypotheek.

Wanneer u over dit laatste onderwerp meer informatie wenst dan adviseren wij u contact met ons op te nemen.

Aandachtspunten bij het opstellen van een schenkingsplan:

Vrijstelling voor schenkingen 2024 aan:

Kinderen 6.633
Kinderen 18 tot 40 jaar 31.813
Vrijstelling t.b.v. een studie 66.628
Overige verkrijgers (kleinkinderen, zussen, broers etc. ) 2.658

Schenkbelasting 2024

Schenkbedrag (pleeg)kinderen
Echtgenoten /partners
Kleinkinderen Overig
0 - 152.368 10% 18% 30%
Meer als 152.368 20% 36% 40%

Op uw verzoek verzorgen wij voor u een schenkingsplan, dit uiteraard na eerst een goede inventarisatie te hebben gemaakt van bezittingen en schulden, maar vooral : wat zijn uw wensen en doelen.

Voor nadere informatie omtrent bovenstaande kunt u contact met ons opnemen.

Algemene voorwaardenDisclaimer