Westmeijer Finacial Planning

Disclaimer

  1. Deze website bevat uitsluitend algemene informatie over Westmeijer Financial Planning, haar werkzaamheden en haar standpunten.Het gebruik van deze website en de daarin opgenomen informatie is voor eigen risico van de gebruiker. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
  2. Westmeijer Financial Planning stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en toegankelijk te houden. Westmeijer Financial Planning kan dit niet te allen tijde garanderen en is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik hetzij het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.
  3. Hoewel Westmeijer Financial Planning grote zorg heeft besteed aan de inhoud van deze website, staat zij niet in voor de juistheid en/of volledigheid daarvan. Westmeijer Financial Planning is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die verband mocht houden met de onjuistheid en/of onvolledigheid van deze informatie of met het gebruik van die informatie.
  4. Verwijzingen naar of links met andere websites dienen alleen voor het gemak van de gebruiker. Westmeijer Financial Planning heeft geen onderzoek gedaan naar toegankelijkheid en/of inhoud van deze websites.
  5. Gegevens/bescheiden van deze website mogen enkel met bronvermelding worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, mits dit geen schade toebrengt aan de oorspronkelijke doelstelling of de context waarin deze gegevens/bescheiden zijn geplaatst.

Algemene voorwaarden