Westmeijer Finacial Planning

Het afwikkelen van nalatenschappen

Algemeen

Wanneer iemand overleden is, zal door een notaris moeten worden onderzocht wie de erfgenamen zijn.
De overledene kan in zijn of haar testament één of meerdere erfgenamen hebben benoemd.
Dat kunnen zowel personen als ook instanties zijn.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan “goede doelen organisaties”.
Als de overledene geen testament heeft laten opstellen en derhalve zelf geen erfgenamen heeft benoemd, zal de nalatenschap vererven volgens de wet.

Nadat het onderzoek is afgerond, zal de notaris een verklaring van erfrecht afgeven waarin vermeld staat wie de erfgenamen zijn.
Vanaf dat moment kan door de erfgenamen met de verdere afwikkeling van de nalatenschap worden begonnen. Soms heeft de overledene in zijn of haar testament tevens een executeur benoemd.
In dat geval zal de executeur de gezamenlijke erfgenamen bij de verdere afwikkeling van de nalatenschap vertegenwoordigen.

Het afwikkelen van een nalatenschap is echter een veelomvattende en gecompliceerde taak, die naast kennis van zaken vooral ook veel tijd in beslag neemt.
Allereerst zal er een beschrijving moeten worden gemaakt van de samenstelling van de nalatenschap, waarbij soms een taxatie door een beëdigd taxateur nodig is.
Daarnaast zal moeten worden gezorgd voor bijvoorbeeld de ontruiming van een woning, verkoop daarvan of oplevering aan de verhuurder.
Ook instanties dienen te worden geïnformeerd met betrekking tot het overlijden en moeten bijvoorbeeld automatische incasso’s worden stopgezet, lidmaatschappen worden beëindigd, bankrekeningen worden opgeheven, aangiften inkomstenbelasting en erfbelasting worden samengesteld en zal er uiteindelijk een verdeling van de goederen moeten plaatsvinden.

Dit is slechts een beperkte opsomming van de werkzaamheden die moeten worden verricht.

Ondersteuning

Er zijn verschillende situaties denkbaar waarbij wij een cliënt behulpzaam kunnen zijn bij het afwikkelen van een nalatenschap.
Particulieren vragen ons steeds vaker om hen te ondersteunen bij deze ingewikkelde taak, maar ook “goede doelen organisaties”, die als erfgenaam in een testament zijn benoemd, verzoeken ons regelmatig om hen in dit kader te begeleiden.

Wij kunnen optreden als:

Al het hiervoor vermelde is slechts een globale opsomming van de werkzaamheden die wij voor of namens een cliënt in dit kader kunnen verrichten.
In een persoonlijk overleg kunnen wij vervolgens samen bekijken welke specifieke situatie van toepassing is en op welke wijze wij daarbij van betekenis kunnen zijn.

Neem vrijblijvend contact met ons op en we gaan bekijken hoe we u het beste kunnen helpen.

Algemene voorwaardenDisclaimer