Westmeijer Finacial Planning

Veel gestelde vragen bij onze dienstverlening 'Aankoopbegeleiding'

Hoe is onze werkwijze?

In het intake gesprek, alleen bij ons op kantoor, van circa 30 minuten wordt deze dienstverlening uitgebreid verder toegelicht, zoals het plan van aanpak, de te verwachte vervolgstappen en onze tarieven. Wij werken bij voorkeur met mail contact.

Wat is ons werkgebied?

Het uitgangspunt is dat de aan te kopen woning zich in het HAL gebied(Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk) bevindt. Mocht dit niet zo, neem dan gerust contact met ons op.

Hoe komen wij aan de informatie over u de woning van uw keuze?

De bezichtiging laten we graag aan uzelf over. Uiteraard zullen wij info van de aan te kopen woning verzamelen via verschillende websites. Indien noodzakelijk nemen we contact op met de verkopende makelaar.

Wanneer gaan wij voor u aan de slag?

Zodra u akkoord gaat met onze voorwaarden of als u ons verzoekt om namens u een eerste openingsbod uit te gaan brengen. Dan wordt er een opdrachtbrief opgemaakt. Hierin staat wat wij hebben afgesproken en o.a. de onderhandelingsstrategie.

Zijn wij een aankoopmakelaar?

Nee, want wij gaan niet op zoek naar een woning voor u. U kiest zelf de woning. Wij begeleiden, adviseren en controleren slechts het totale financiële aankoopproces.

Hoe verloopt de onderhandelingsfase?

Het onderhandelen over de prijs is vaak moeilijk, omdat emoties vaak niet onopgemerkt blijven voor de verkopende partij dan wel makelaar. Wij weten waarmee we rekening moeten houden, dit wat betreft de prijs en de (ontbindende) voorwaarden (zoals bijv. gewenste aanvaardingsdatum door u). U wordt steeds op de hoogte gehouden van de vorderingen. Onze werkwijze zorgt ervoor dat u niet voor verrassingen komt te staan.

Wanneer ben ik in onderhandeling?

U bent pas in onderhandeling als de verkoper u een tegenbod doet of wanneer de verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeeft dat hij met u in onderhandeling is. U bent niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen. Een onderhandeling hoeft nog niet tot een verkoop te leiden. De verkoper kan daarnaast wellicht graag willen weten of er meer belangstelling is. De eerste bieder hoeft nog niet de beste te zijn. Daarom gaan de bezichtigingen door. De makelaar zal geen mededelingen doen over de hoogte van biedingen. Dit zou het overbieden kunnen uitlokken. Overigens mag de makelaar géén onderhandelingen openen met een andere belangstellende die daarna een bod heeft gedaan, ook al ligt dit bod hoger dan dat van u. Uw bod zal eerst uitonderhandeld dienen te worden.

Uw bod wordt geaccepteerd. Wat nu?

Indien de woning wordt gekocht, moet er een koopakte opgesteld worden. De gemaakte afspraken worden hierin vastgelegd, zoals de koopsom, een financieringvoorbehoud (al dan niet met NHG), datum van overdracht en notaris van deze overdracht. Veelal zal de verkopende makelaar deze koopakte in orde maken. Uiteraard controleren wij deze akte voor u.

Verzorgen wij ook een bouwkundig rapport en/of taxatierapport?

Ja, middels door ons geselecteerde onafhankelijke deskundigen en betrouwbare partners in te schakelen, tegen afzonderlijk af te spreken tarieven.

Welke offertes vragen wij voor u op?

Wij vragen een makelaars en een notaris offerte op en controleren deze op haar inhoud en tarieven.
Dit is inbegrepen bij onze dienstverlening. Door de vele contacten die zijn opgebouwd verzekeren wij u dat u zonder meer scherpe offertes ontvangt.

Wie gaan er naar de bank voor het hypotheekadvies?

Als de koop doorgaat vindt er ter voorbereiding van het gesprek met de bank op ons kantoor een inventarisatie gesprek plaats over de door u gewenste hypotheekvorm, rente vaste periode en dergelijke. Daarna gaan we samen met u naar een bankinstelling van uw keuze.
Het spreekt voor zich dat uw wensen en doelstellingen doorslaggevend zijn bij de hypotheek aanvraag en tezamen met het advies van ons kantoor gaan we goed voorbereid naar de bank.

Hoe gaan we om met de hypotheekofferte?

De hypotheekofferte wordt uitgebracht en rechtstreeks naar u toegezonden. Uiteraard lopen samen met u na of de gemaakte afspraken in het persoonlijk onderhoud met de bank terugkomen in die offerte.

Wanneer krijg ik de korting op de te betalen advieskosten aan de bank?

Alleen als wij u begeleiden en wij al het voorbereidende werk hebben verricht, ontvangt u tot een bedrag van maximaal € 600 retour van de te betalen advieskosten aan de bank.

Wat doen wij bij de notaris?

Vooraf zullen wij de hypotheekakte, akte van overdracht en notarisafrekening voor uw controleren .
Als de hypotheek offerte door u is geaccepteerd stuurt de bank een verzoek tot hypotheekvestiging en een geldleningsovereenkomst naar de notaris van uw keuze.In overleg met u wordt de datum en tijdstip van de aktepassering vastgesteld.
Bij deze aktepassering zullen wij persoonlijk aanwezig zijn om uw eventuele vragen te beantwoorden.

Gaan wij mee naar de oplevering van uw nieuwe woning?

Nee, dit wordt meestal gedaan door de verkopende makelaar.

Zijn de te betalen onkosten voor deze dienstverlening fiscaal aftrekbaar?

De onkosten die worden gemaakt voor de hypotheekadvisering en notaris begeleiding zijn voor u fiscaal aftrekbaar, mits de financiering doorgaat en het een hypotheek betreft voor een woning welke uzelf gaat bewonen. (dus niet voor een 2e woning e.d.)

Zijn de te betalen onkosten van een aankoopbegeleiding door een NVM makelaar fiscaal aftrekbaar?

Deze onkosten zijn niet fiscaal aftrekbaar voor u.

Kan ik ook uitsluitend gebruik maken van de module 'Hypotheekadvisering en begeleiding'?

Dat is zeker mogelijk, er wordt dan een bedrag van € 650 incl. BTW bij u in rekening gebracht. Mocht de hypotheekofferte niet door u worden geaccepteerd dan bent u een bedrag van € 325 incl. BTW verschuldigd.
Ook hier zullen wij uiteraard trachten om een korting voor u te verkrijgen op de afsluitprovisie.

Indien het een hypotheekaanvraag betreft t.b.v. een ondernemer en/of het hypotheek bedrag is hoger dan € 250.000, kan het zijn dat wij een afwijkend tarief in rekening brengen.
Als er werkzaamheden buiten het HAL gebied vallen kan er ook sprake zijn van afwijkende tarieven.

Wanneer moet u betalen?

U ontvangt een nota voordat wij naar de notaris gaan en u dient deze te hebben voldaan voor de overdracht plaatsvindt.

Wat zijn de kosten als de aankoop niet doorgaat?

Wilt u geen gebruik meer maken van ons bureau dan brengen wij u de aankoopbegeleiding van € 250,- in rekening. Zie 'Wat kost onze dienstverlening?'.
Als u een tweede woning voor ogen heeft en wij u daarmee begeleiden dan brengen wij u geen extra kosten in rekening.

Kan ik mijn opdracht annuleren?

Afhankelijk van de fase waarin we zitten brengen wij de kosten hierbij behorende in rekening. Zie 'Wat kost onze dienstverlening?'.

Wat zijn de kosten als de aankoop wel doorgaat, maar de door ons verzorgde hypotheekaanvraag door u niet wordt geaccepteerd ?

Dan betaalt u tot en met de 'Hypotheekadvisering en begeleiding'. Zie 'Wat kost onze dienstverlening?'.

Sluit u ook verzekeringen af?

Ja, wij kunnen u doorverwijzen naar een van onze partners.

Staat uw vraag er niet bij? Neem contact met ons op!

Algemene voorwaardenDisclaimer       

Site by Nico Schuyt WebTechnologie