Westmeijer Finacial Planning

Nieuws en wetenswaardigheden

Wat verandert er in 2018 op hypotheekgebied?

Bent u van plan om in 2018 een woning te kopen? Ieder jaar veranderen de regels op hypotheekgebied. Handig om rekening mee te houden. Daarom hebben wij de belangrijkste veranderingen die u nodig heeft tijdens de zoektocht naar een koophuis op een rijtje gezet.

De maximale hypotheek voor tweeverdieners stijgt

We hebben het al eerder genoemd. Maar, goed nieuws: tweeverdieners kunnen vanaf 2018 meer lenen bij de aanschaf van een woning. Het hoogste inkomen wordt altijd volledig meegerekend voor de hoogte van je hypotheek. Het inkomen van de partner telt op dit moment voor 60% mee bij de berekening, in 2018 wordt dit 70%. Tweeverdieners mogen hun volledige inkomen niet volledig bij elkaar optellen bij het berekenen van hun maximale hypotheek. Hierdoor wordt de kans op betalingsproblemen bij onverwachte gebeurtenissen (bijvoorbeeld wanneer iemand werkloos raakt) verkleind.

Het maximale leenbedrag daalt naar 100%

De afgelopen jaren is het maximale leenbedrag geleidelijk aan verlaagd. Op dit moment mag je als huizenkoper 101% van de marktwaarde lenen. Vanaf 2018 daalt het maximale leenbedrag nog verder en mag je maximaal 100% van de marktwaarde van de woning lenen.

Grens van hypotheek met NHG stijgt waarschijnlijk naar € 265.000

De Nationale hypotheek Garantie is een garantie die aan de bank wordt afgegeven door de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Bij gedwongen verkoop neemt de NHG de eventuele restschuld over. Zo loopt de bank, waar jij je hypotheek afsluit, minder risico en hierdoor kan jij profiteren van een lagere rente.

Op dit moment kun je een hypotheek afsluiten met NHG voor een woonhuis tot maximaal € 245.000. De grens in 2018 is nog niet bekend, maar naar verwachting wordt deze circa € 265.000.

Hypotheekrenteaftrek omlaag naar 49,5 %

Als je een eigen huis hebt betaal je hypotheekrente. Om het toch aantrekkelijk te maken om eigenaar van een huis te worden mag je een deel van de hypotheekrente van je inkomen aftrekken, zodat je er geen belasting over betaald. Dit percentage was ooit 52%, maar wordt nu afgebouwd tot 38%. (Per jaar 0.5%). In 2018 is het percentage 49,5%.

In het recente regeerakkoord gaat er vanaf 2020 nog een verdere (versnelde) afbouw plaatsvinden van de aftrek van hypotheekrente.

Vervallen restschuldregeling

Per 1 januari 2018 De restschuld financieren wordt duurder. Rente en kosten van restschulden die na die datum worden gerealiseerd, zijn niet aftrekbaar.

De restschuldregeling blijft dus alleen gelden voor restschulden die zijn ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017. De duur van de aftrek is vijftien jaar. Rente en kosten zijn alleen aftrekbaar over restschulden die zijn ontstaan in verband met de verkoop van een voormalige eigen woning.

WOZ-waarde stijgt

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt in 2018 met 5 tot 7 %. Dat schrijft de Waarderingskamer (de toezichthouder op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)) in een brief aan de staatssecretaris van Financiën.

De WOZ-waarde is van invloed op de hoogte van een aantal belastingen voor huiseigenaren. Denk aan de OZB, watersysteemheffing, eigenwoningforfait (in de inkomstenbelasting) en de schenk- en erfbelasting.

Verplicht sparen VvE's

Op 1 januari 2018 treedt een nieuwe wet in werking die VvE’s aanmoedigt een minimumbedrag opzij te leggen in een reservefonds voor onderhoud aan bijvoorbeeld het dak of de lift. VvE’s moeten gaan sparen aan de hand van een meerjarenonderhoudsplan (mjop) of elk jaar 0,5 % van de herbouwwaarde van het appartementencomplex opzij leggen. In de wet is geen boete of sanctiebepaling opgenomen; de wet is een extra juridisch middel voor eigenaren die willen sparen en die te maken hebben met mede-eigenaren die dat niet willen. Van de hoofdregel om te storten in het reservefonds mag afgeweken worden, wanneer 80 % van de eigenaren hiermee instemt.

Algemene voorwaardenDisclaimer

Site by Nico Schuyt WebTechnologie