Westmeijer Finacial Planning

Nieuws en wetenswaardigheden

Huiseigenaren laten massaal geld liggen bij nieuwe rente hypotheek

( Bron: Vereniging Eigen Huis 03-01-2018 )

Zoals wij al eerder constateerden (zie onze aanvulling) wordt het nu ook door de media opgepikt :

Ruim 90 % van de huiseigenaren accepteert bij renteherziening ‘gewoon’ het nieuwe rentevoorstel van de hypotheek van zijn bank. Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder 575 leden.

Van deze groep heeft bijna 60 % zelfs niet overwogen om over te stappen naar een andere geldverstrekker. Veel huiseigenaren zouden elders waarschijnlijk goedkoper uit zijn. Vereniging Eigen Huis roept huiseigenaren op om bij renteherziening actief op zoek te gaan naar concurrerende aanbiedingen.

Sinds 2013 moeten geldverstrekkers klanten drie maanden voor het verlopen van de rentevaste periode informeren over de nadere herziening van de rente. Vereniging Eigen Huis ondervroeg leden met een hypotheek waarvan de rentevaste periode afliep in de periode 2015-2017.

6 op de 10 huiseigenaren tekenen klakkeloos

Veel huiseigenaren uit het onderzoek (60 %) hebben een hypotheek bij één van de drie grote banken. Bijna 6 op de 10 huiseigenaren die bij hun huidige bank blijven, tekenen zonder verder onderzoek het voorstel van de geldverstrekker.

De overige 42 % tekent niet klakkeloos bij het kruisje, maar doet eerst in meerdere of mindere mate onderzoek. De belangrijkste informatiebronnen voor deze mensen zijn internet (59 %) en de hypotheekadviseur (38 %).

Als reden om wel over te stappen wordt vooral een lage rente genoemd (52 %). Van de mensen die overwegen om over te stappen, stapt slechts 20 % daadwerkelijk over.

Overstappen kan lucratief zijn

Vereniging Eigen Huis constateert dat veel huiseigenaren geld laten liggen door zonder verder onderzoek het aanbod van hun huidige bank te accepteren. Zeker voor huiseigenaren met een aflossingsvrije hypotheek bij een van de drie grote banken, kan overstappen naar een andere aanbieder lucratief zijn.

Gemiddeld laten zij een lagere hypotheekrente van 0,3 % voor een rentevaste periode van 10 jaar liggen. Bij een aflossingsvrije hypotheek van € 200.000 gaat het dan om een bruto verschil van € 50 per maand. Voor een rentevaste periode van 20 jaar is het verschil zelfs 0,7 %.

Dit verschil is te verklaren door de concurrerende tarieven van nieuwkomers op de hypotheekmarkt en de toenemende renteopslagen voor aflossingsvrije hypotheken die de drie grote banken in rekening brengen. Aan een overstap naar een andere aanbieder zijn weliswaar kosten verbonden, maar deze worden vaak snel terug verdiend.

Overstappers kiezen vaker lange rentevaste periode

Opvallend in het onderzoek is ook dat huiseigenaren die overstappen naar een andere geldverstrekker veel vaker (42 %) een rentevaste periode van 20 jaar of langer kiezen. Bij de huiseigenaren die bij de huidige geldverstrekker blijven is dit percentage slechts 10 %.

Dit verschil is te verklaren door de vaak niet concurrerende tarieven die banken aanbieden voor de langere rentevaste perioden. Huiseigenaren worden op deze manier gedwongen om te kiezen voor een kortere periode.

Gebruik het renteverschil voor aflossing

Vereniging Eigen Huis vindt dat een deel van de huiseigenaren er verstandig aan zou doen het moment van renteherziening te gebruiken om kritisch te kijken of hun aflossingsvrije hypotheek aanpassing behoeft.

Zij kunnen het grote renteverschil tussen de oude en de nieuwe rente inzetten voor aflossing. Hierdoor worden mogelijke problemen bij het einde van de looptijd van de aflossingsvrije hypotheek of na pensionering voorkomen.

( Door te gaan aflossen vervalt de opslag van circa 0,3% omdat u nu een aflossingsvrije lening heeft !!!)

Aanvulling onzerzijds:

Bent u nu ingedeeld in de juiste tariefklasse bij uw huidige bank ?

Zie hieronder het artikel over verlagen van uw hypotheekrente door vervallen van de risico-opslag.

Verlaag uw hypotheekrente

Uw rente kan wellicht ook tussentijds worden verlaagd, ook al staat uw hypotheekrente nu nog vast voor een aantal jaren!


Risico-opslag laten vervallen bij uw hypotheek

Uw rente kan wellicht ook tussentijds worden verlaagd, ook al staat uw hypotheekrente nu nog vast voor een aantal jaren!

Honderdduizenden huizenbezitters betalen mogelijk duizenden euro's te veel hypotheekrente. De meeste banken verlagen namelijk niet automatisch de risico-opslag. Ook niet als het risico voor de bank afneemt.

Wie een hypotheek afsluit die hoger is dan 60 procent van de woningwaarde, betaalt een hogere rente. Een risico-opslag. Banken dekken zich zo in dat zij geen verlies lijden als het huis noodgedwongen verkocht moet worden. Iedere bank bepaalt zelf de hoogte van de risico-opslag en het aantal risicoklassen. De opslag varieert van 0,1 tot 1 procent.

Je zou denken dat als het risico voor de bank afneemt, omdat je aflost, je spaart in een (bank)spaarhypotheek of je huis wordt veel meer waard, (door verbouwing of waarde- stijging) dat dan automatisch de risico-opslag zou verdwijnen. Helaas doen maar weinig banken dit. Het is goed oppassen geblazen anders betaal je onnodig te veel.

Wat is een risico-opslag?

Een risico-opslag ook wel rente-opslag is een extra rente bovenop de hypotheekrente. Hypotheekverstrekkers rekenen deze opslag voor het geval de klant de hypotheek niet in zijn geheel kan terug betalen. Bij een laag risico betaal je 0,1 of 0,2 procent, maar bij een hoog risico betaal je al snel een half tot een procent extra rente. Over de hele looptijd van je hypotheek gaat dat al snel over duizenden euro's.

Als het risico voor de bank lager wordt, omdat de consument aflost, spaart in een (bank)spaarhypotheek of het huis wordt veel meer waard dan zou je verwachten dat bank die opslag eraf haalt. Helaas gebeurt dat in de meeste gevallen niet. Banken houden consumenten onwetend over deze risico-opslag, zodat de klant te veel rente betaalt.

Neem contact met ons op om te kijken of u ook niet te veel betaald dit moment.


Wat verandert er in 2018 op hypotheekgebied?

Bent u van plan om in 2018 een woning te kopen? Ieder jaar veranderen de regels op hypotheekgebied. Handig om rekening mee te houden. Daarom hebben wij de belangrijkste veranderingen die u nodig heeft tijdens de zoektocht naar een koophuis op een rijtje gezet.

De maximale hypotheek voor tweeverdieners stijgt

We hebben het al eerder genoemd. Maar, goed nieuws: tweeverdieners kunnen vanaf 2018 meer lenen bij de aanschaf van een woning. Het hoogste inkomen wordt altijd volledig meegerekend voor de hoogte van je hypotheek. Het inkomen van de partner telt op dit moment voor 60% mee bij de berekening, in 2018 wordt dit 70%. Tweeverdieners mogen hun volledige inkomen niet volledig bij elkaar optellen bij het berekenen van hun maximale hypotheek. Hierdoor wordt de kans op betalingsproblemen bij onverwachte gebeurtenissen (bijvoorbeeld wanneer iemand werkloos raakt) verkleind.

Het maximale leenbedrag daalt naar 100%

De afgelopen jaren is het maximale leenbedrag geleidelijk aan verlaagd. Op dit moment mag je als huizenkoper 101% van de marktwaarde lenen. Vanaf 2018 daalt het maximale leenbedrag nog verder en mag je maximaal 100% van de marktwaarde van de woning lenen.

Grens van hypotheek met NHG stijgt waarschijnlijk naar € 265.000

De Nationale hypotheek Garantie is een garantie die aan de bank wordt afgegeven door de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Bij gedwongen verkoop neemt de NHG de eventuele restschuld over. Zo loopt de bank, waar jij je hypotheek afsluit, minder risico en hierdoor kan jij profiteren van een lagere rente.

Op dit moment kun je een hypotheek afsluiten met NHG voor een woonhuis tot maximaal € 245.000. De grens in 2018 is nog niet bekend, maar naar verwachting wordt deze circa € 265.000.

Hypotheekrenteaftrek omlaag naar 49,5 %

Als je een eigen huis hebt betaal je hypotheekrente. Om het toch aantrekkelijk te maken om eigenaar van een huis te worden mag je een deel van de hypotheekrente van je inkomen aftrekken, zodat je er geen belasting over betaald. Dit percentage was ooit 52%, maar wordt nu afgebouwd tot 38%. (Per jaar 0.5%). In 2018 is het percentage 49,5%.

In het recente regeerakkoord gaat er vanaf 2020 nog een verdere (versnelde) afbouw plaatsvinden van de aftrek van hypotheekrente.

Vervallen restschuldregeling

Per 1 januari 2018 De restschuld financieren wordt duurder. Rente en kosten van restschulden die na die datum worden gerealiseerd, zijn niet aftrekbaar.

De restschuldregeling blijft dus alleen gelden voor restschulden die zijn ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017. De duur van de aftrek is vijftien jaar. Rente en kosten zijn alleen aftrekbaar over restschulden die zijn ontstaan in verband met de verkoop van een voormalige eigen woning.

WOZ-waarde stijgt

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt in 2018 met 5 tot 7 %. Dat schrijft de Waarderingskamer (de toezichthouder op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)) in een brief aan de staatssecretaris van Financiën.

De WOZ-waarde is van invloed op de hoogte van een aantal belastingen voor huiseigenaren. Denk aan de OZB, watersysteemheffing, eigenwoningforfait (in de inkomstenbelasting) en de schenk- en erfbelasting.

Verplicht sparen VvE's

Op 1 januari 2018 treedt een nieuwe wet in werking die VvE’s aanmoedigt een minimumbedrag opzij te leggen in een reservefonds voor onderhoud aan bijvoorbeeld het dak of de lift. VvE’s moeten gaan sparen aan de hand van een meerjarenonderhoudsplan (mjop) of elk jaar 0,5 % van de herbouwwaarde van het appartementencomplex opzij leggen. In de wet is geen boete of sanctiebepaling opgenomen; de wet is een extra juridisch middel voor eigenaren die willen sparen en die te maken hebben met mede-eigenaren die dat niet willen. Van de hoofdregel om te storten in het reservefonds mag afgeweken worden, wanneer 80 % van de eigenaren hiermee instemt.

Algemene voorwaardenDisclaimer

Site by Nico Schuyt WebTechnologie